Avís Legal

1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DE LA WEB

La pàgina web www.contigoenergia.com (d’ara endavant, la “Web” o el “Lloc”) ha estat creada i és mantinguda per GESTERNOVA SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L. (d’ara endavant, “CONTIGO ENERGÍA” o “Nosaltres”).

GESTERNOVA SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L., amb NIF A‐87811634, és una societat anònima constituïda d’acord a les lleis espanyoles, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, al tom 35.911, llibre 0, Foli 159, Secció 8, Full M-645242.

Les dades de contacte de GESTERNOVA SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L. són les següents:

  • Adreça postal: Paseo de la Castellana, 259-C Torre de Cristal. 28046. Madrid
  • Correu-e: info@gesternova.com
  • Telèfon: 91 031 23 07
  • Fax: 91 307 03 50

2. OBJECTE I FINALITAT DE LA WEB

La Web conté informació general sobre CONTIGO ENERGÍA i el sector de l’eficiència energètica.

Els usuaris de la Web, a més de llegir les diferents seccions i documents posats a la seva disposició, poden (i) sol·licitar informació i fer consultes; (ii) utilitzar la calculadora solar (simulador de costos/beneficis d’instal·lació de panells solars); (iii) plantejar queixes i reclamacions a través dels formularis en línia posats a la seva disposició; (iv) subscriure’s a butlletins de notícies o newsletter, o (v) contractar determinats productes i serveis (que, en tot cas, estaran sotmesos a termes i condicions específics que haurà d’acceptar l’usuari).

El contingut de la Web està dirigit a usuaris, majors d’edat, residents a la Península (incloent-hi Portugal), Illes Balears i Illes Canàries. La contractació de qualsevol producte o servei que s’ofereixi o detalli a la Web, queda igualment limitada als residents a la Península (incloent-hi Portugal), Illes Balears i Illes Canàries que compleixin els requisits detallats en els corresponents contractes.

El simple accés a la Web no implica que l’usuari mantingui cap relació contractual o comercial amb CONTIGO ENERGÍA. Tanmateix, en navegar pel Lloc, l’usuari reconeix que ha llegit i acceptat aquest Avís Legal i es compromet al seu compliment.

Els usuaris que resideixin o que es trobin domiciliats en qualsevol país diferent a Espanya i que decideixin accedir i/o utilitzar la Web ho faran sota la seva pròpia responsabilitat, i s’hauran d’assegurar que aquest accés i/o utilització compleix amb la legislació local aplicable.

CONTIGO ENERGÍA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquest Avís Legal, així com qualssevol altres condicions generals o particulars que resultin d’aplicació. Quan resulti possible, CONTIGO ENERGÍA anunciarà en el Lloc les modificacions o actualitzacions que s’introdueixin.

3. ÚS DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc i dels diferents elements que hi figuren. En concret, s’haurà d’abstenir de:

  • Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides, si no es troba autoritzat per fer-ho.
  • Intentar inutilitzar o sobrecarregar la Web o impedir la normal utilització o gaudi del Lloc.
  • Introduir o difondre virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes de CONTIGO ENERGÍA, dels seus proveïdors o de tercers.
  • Reproduir o copiar, distribuir, transformar o modificar els continguts del Lloc.
  • Modificar l’aparença de la Web.

4. CONTINGUTS INFORMATIUS

CONTIGO ENERGÍA facilita l’accés a diversos continguts (informes, newsletter, presentacions, etc.) merament informatius elaborats per CONTIGO ENERGÍA o per tercers; que no tenen caràcter contractual. Aquests continguts informatius no es poden entendre en cap cas, ni substituir, a l’assessorament professional. CONTIGO ENERGÍA no es responsabilitza de l’exactitud, actualització o veracitat dels continguts merament informatius que figuren a la Web.

5. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre qualsevol element que conforma la Web (incloent-hi, sense limitació, marques, logotips, noms comercials, textos, fotografies, imatges, gràfics, articles, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentacions, àudio, vídeo i en general el Lloc en el seu conjunt), i sobre la Web en el seu conjunt, pertanyen a CONTIGO ENERGÍA i/o tercers que han autoritzat degudament l’ús per part de CONTIGO ENERGÍA.

Està prohibida la reproducció total o parcial de qualsevol element de la Web amb finalitats comercials, tret l’autorització expressa i per escrit de CONTIGO ENERGÍA.

Els usuaris estan únicament autoritzats a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts de la Web per al seu ús personal, privat i no lucratiu, sempre que n’indiquin l’origen i/o autor.

6. ENLLAÇOS

El Lloc pot incloure enllaços i eines de recerca que permeten als usuaris accedir a webs de tercers. Aquests elements es facilitaran únicament a efectes de referència. En tot cas es recomana als usuaris consultar els termes i condicions d’ús i les polítiques de privacitat dels llocs web de tercers als quals accedeixin a través d’enllaços inclosos en el Lloc. CONTIGO ENERGÍA no aprova ni controla els continguts d’aquestes webs de tercers, i exclou expressament tota responsabilitat per qualsevol dany que es pugui derivar de l’accés, ús o impossibilitat d’ús, per part dels usuaris, de qualsevol lloc web amb el qual s’hagi establert un enllaç.

7. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

CONTIGO ENERGÍA no assumeix cap responsabilitat en relació als danys que es puguin produir en els equips o dispositius dels usuaris com a conseqüència de la navegació per la Web, ni ofereix cap garantia quant a l’esmena d’errors del seu funcionament, o actualització de continguts.

CONTIGO ENERGÍA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc. En conseqüència, CONTIGO ENERGÍA no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis que es puguin derivar de (i) la falta de disponibilitat o accessibilitat a la Web; (ii) la interrupció en el seu funcionament (desconnexions, retards, bloquejos, etc.); (iii) les fallades informàtiques de qualsevol tipus, o de (iii) altres danys que puguin ser causats per tercers per mitjà d’intromissions no autoritzades alienes al control de CONTIGO ENERGÍA.

8. PROTECCIÓ DE DADES I GALETES

La informació relativa al tractament de les dades personals dels usuaris es troba disponible a la Política de Privacitat.

La Web utilitza galetes. Pot consultar quines galetes s’utilitzen i amb quina finalitat a la Política de galetes.  

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Tret que no resulti possible d’acord amb les lleis de protecció de consumidors i usuaris aplicables, aquest Avís Legal, així com la relació entre CONTIGO ENERGÍA i l’usuari, es regiran i interpretaran d’acord amb la llei espanyola. Les parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció exclusiva dels jutjats i tribunals de la vil·la de Madrid per a la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb aquest Avís Legal, sempre que això no contravingui la normativa de protecció de consumidors i usuaris que resulti aplicable.

Data de l’última actualització: 23 de 02 de 2021