Política de privacitat de la web

El simple accés i navegació per la pàgina web www.contigoenergia.com (d’ara endavant, la “Web”) no implica, com a norma general, la recollida de dades de caràcter personal dels seus visitants.

No obstant això, GESTERNOVA SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L. (d’ara endavant, “Contigo Energía” o “Nosaltres“), li recorda que es podran instal·lar galetes en el seu dispositiu d’accés, en cas que decideixi continuar la navegació per la Web, d’acord amb el que es disposa a la nostra Política de galetes.

D’altra banda, si emplena algun dels formularis disponibles a la Web, se subscriu a la nostra newsletter, o ens remet un comentari o correu electrònic, procedirem a recollir i tractar dades personals relatives a vostè, en la mesura que això sigui necessari per atendre la seva petició o sol·licitud o vostè ens autoritzi a remetre-li comunicacions comercials. A continuació, li expliquem el tractament de dades de caràcter personal que fem en aquests casos.

Tractament de dades de caràcter personal dels usuaris de la web www.contigoenergia.com

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament és GESTERNOVA SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L., amb CIF A‐87811634 i domicili al carrer Aguarón, 23, portal B, 1º B, Edificio Catalpa, de Madrid (28023).

El responsable del tractament ha designat un Delegat de Protecció de Dades, encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades a la companyia i atendre les reclamacions que puguin ser presentades pels afectats. Qualsevol usuari es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades en la forma indicada a l’últim apartat d’aquesta política.

Quin tipus de dades personals recollim?

Tractem les següents categories de dades personals:

 • Dades identificatives i de contacte: Nom, cognom, correu electrònic, telèfon i adreça postal.
 • Dades relatives al seu habitatge o a l’immoble per al qual sol·licita un pressupost: Adreça i característiques de l’immoble com si es tracta d’un pis, edifici d’oficines o habitatge unilateral, la dimensió de la teulada i la seva orientació.
 • Dades relatives als hàbits de consum: Hores de més consum elèctric o previsions al respecte.
 • Dades relatives a promocions o ofertes especials en les quals participa. Tenim un acord de col·laboració amb IKEA IBÉRICA S.A.U. (“IKEA”) per oferir avantatges als clients d’aquesta companyia. Quan alguna d’aquestes ofertes especials o promocions sigui aplicable al seu cas, tractarem la dada relativa a que vostè és client d’IKEA i, si escau, el seu número de targeta “IKEA FAMILY”.
 • Una altra informació que ens remet a través dels correus electrònics facilitats a la web (consultes, queixes o reclamacions que planteja).

Recollim aquestes dades directament de vostè quan emplena els formularis de la Web, fa ús de la nostra calculadora o es posa voluntàriament en contacte amb nosaltres, amb l’única excepció de la dada de localització d’un immoble. En aquest cas, si coincideix amb la seva ubicació en el moment d’accés a la Web i activa l’opció de geolocalització, podrem recollir-la automàticament.

Recordi que quan utilitzi qualsevol formulari, calculadora o simulador disponible a la nostra Web ha de facilitar informació de la qual és titular. Abans de facilitar dades personals de tercers ha de sol·licitar-ne l’autorització.

Si vostè es posa en contacte en nom de la seva empresa o organització, tractarem les dades relatives al seu lloc de treball i/o la representació que ostenta i dades de contacte professional. És important que no ens faciliti el seu telèfon o adreça electrònica personal, sinó dades corporatives.

Per a què utilitzem les seves dades personals i amb quina base legal?

Utilitzem les seves dades personals amb les següents finalitats:

 • Per fer una valoració dels costos i beneficis de la instal·lació de panells solars i remetre-li una oferta, tractem les seves dades identificatives i de contacte, dades relatives al seu habitatge o a l’immoble en el qual s’instal·laran els panells i dades relatives a hàbits de consum o preferències respecte a aquest. La base legal que legitima aquest tractament és l’existència d’una relació precontractual.
 • Per enviar-li la nostra newsletter, si s’hi subscriu, i per remetre-li comunicacions comercials relatives als nostres productes i serveis, o productes i serveis d’empreses amb les quals col·laborem, si ens hi autoritza, tractem les teves dades identificatives i de contacte. Aquests tractaments es basen en el seu consentiment.
 • Per a qualsevol consulta, queixa o sol·licitud que ens remeti, recollim i tractem les seves dades identificatives i de contacte, així com qualsevol informació que ens enviï per donar suport a la seva sol·licitud. Aquest tractament es basa en el seu consentiment.

Si vostè fa una sol·licitud o petició en nom d’una empresa o organització, tractarem les seves dades personals a efectes de mantenir contacte amb aquesta entitat, basant-nos en el nostre interès legítim en mantenir relacions comercials amb tercers. Li recordem que en aquests casos haurà de facilitar-nos dades de contacte professionals i que podrem requerir-li acreditació de la representació que ostenta.

Amb qui compartim les seves dades personals?

Poden accedir a les seves dades el personal autoritzat de Contigo Energía, així com els nostres proveïdors de serveis que han signat el corresponent acord d’encarregat del tractament. Es tracta, fonamentalment, de proveïdors que ens presten assistència tecnològica (com emmagatzematge de base de dades o manteniment de la Web).

No cedim dades personals a tercers responsables del tractament tret que tinguem el seu consentiment.

Alguns dels nostres productes s’ofereixen en col·laboració amb IKEA. En aquest sentit, a l’hora de preparar una valoració econòmica o oferta, li sol·licitarem el seu consentiment per comunicar les seves dades a IKEA, de manera que aquesta entitat li pugui remetre comunicacions comercials amb ofertes exclusives, promocions i esdeveniments personalitzats en funció dels seus gustos, interessos i historial de compra amb IKEA. Aquest consentiment pot ser revocat en tot moment.

Si presta el seu consentiment, procedirem a comunicar les dades identificatives i de contacte que ens hagi facilitat a IKEA, que actuarà com a responsable del tractament d’acord amb la seva pròpia política de privacitat:  https://www.ikea.com/es/es/customer-service/privacy-policy/.

Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

En cas que no contracti cap producte o servei, conservarem les seves dades durant un termini de sis anys. Si s’ha subscrit a les newsletters o ha sol·licitat rebre comunicacions comercials, mantindrem les seves dades fins que decideixi donar-se de baixa. 

Quins drets pot exercir?

La normativa de protecció de dades li reconeix els següents drets:

 • Dret d’accés a les seves dades personals, que inclou l’obtenció d’una còpia d’aquestes.
 • Dret de supressió.
 • Dret de rectificació.
  Dret d’oposició.
 • Dret a la limitació dels tractaments.
 • Dret de portabilitat.

Per exercir-los, ha de posar-se en contacte amb Contigo Energía a través dels següents mitjans:

 • Adreça postal: A/A: Delegat de Protecció de Dades.C/ Aguarón, 23. portal B, 1º B
  Edificio Catalpa
  28023 Madrid
 • Adreça electrònica: dpo@gesternova.com

Utilitzant els mateixos mitjans, podrà revocar el consentiment prestat.

A més, totes les nostres newsletters i comunicacions comercials per mitjans electrònics inclouen un enllaç perquè els usuaris es puguin donar de baixa automàticament i de forma senzilla, sense necessitat de contactar amb nosaltres.

En cas que consideri que els seus drets no han estat atesos correctament, pot presentar una reclamació davant del Delegat de Protecció de Dades o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Xarxes Socials

Contigo Energía disposa de perfils corporatius en diferents xarxes socials, que no estan destinats a l’atenció de clients o possibles clients, sinó a la difusió d’informació sobre els nostres productes i serveis. No obstant això, és possible que vostè es posi en contacte amb nosaltres a través d’aquests mitjans i, en aquest cas, procedirem a respondre i/o atendre la seva sol·licitud.

En aquest sentit, ha de tenir en compte el següent:

 • Contigo Energía no recull dades personals contingudes en els perfils dels usuaris amb els quals interactua en xarxes socials. Pot accedir, depenent de la configuració de privacitat de cada usuari, a la seva fotografia de perfil, nom, contactes i/o activitat a la xarxa. L’accés a aquestes dades, que en cap cas s’extrauen i emmagatzemen en altres sistemes com s’ha indicat, es realitza seguint les normes i polítiques d’ús de la xarxa social de què es tracti.
 • Contigo Energía no pot suprimir o cancel·lar els perfils dels usuaris, ni atendre altres drets. Per a aquestes accions, l’usuari haurà de posar-se en contacte amb l’entitat responsable de la xarxa social.
 • Quan un usuari escriu comentaris o missatges en els nostres perfils, tercers hi poden accedir. En cap cas, els usuaris han de difondre dades pròpies o de tercers (número de correu, referències de contractes, etc.) per aquests mitjans.
 • Per això, li recomanem que ens contacti, sempre que sigui possible, per missatge directe. Quan vostè contacta amb nosaltres per missatge directe, sol·licitant informació o assistència, podrem comunicar les dades de contacte que ens facilita al nostre servei d’atenció al client perquè contacti amb vostè per altres mitjans.

Informació de contacte del Delegat de Protecció de Dades

Si necessita algun aclariment addicional, o considera que els seus drets no han estat atesos correctament, pot posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de Contigo Energía a través dels següents mitjans:

 • Adreça postal: A/A: Delegat de Protecció de Dades.C/ Aguarón, 23. portal B, 1º B
  Edificio Catalpa
  28023 Madrid
 • Adreça electrònica: dpo@gesternova.com

Data d’actualització: 23 de 02 de 2021